• Извеждане на Булка с Оркестър
  • Оркестър за булка
  • Оркестър на сватба

Извеждане с Оркестър

Участието на оркестър е най-важното условие, за да има настроение и висок градус на емоциите не само в дома на Младоженеца, а и в домът на кумовете и булката. Оркестърът може да е в състав от инструменти по избор и той придружава Младоженеца от самото начало до момента на взимането на булката от бащиния и дом